Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
133

V Ns 226/13

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wyszkowie

Data orzeczenia: 2014-11-07

Data publikacji: 2014-12-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt V Ns 226/13 POSTANOWIENIE Dnia 07 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Wyszkowie, V Zamiejscowy Wydział Cywilny w P. w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant Katarzyna Kańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07 listopada 2014 roku w P. sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Starosty (...) z udziałem (...) Państwowych S.A. w W. , Gminy N. o zasiedzenie I stwierdza, że Skarb Państwa nabył przez zasiedzenie: 1 z dniem 25 września 1986 roku własność nieru
Czytaj więcej»

VII RC 112/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wyszkowie

Data orzeczenia: 2014-09-16

Data publikacji: 2014-10-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: orzeczenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego wobec zmiany sytuacji uprawnionej i trudnej sytuacji finansowej zobowiązanej
Sygn. akt VIIRC 112/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2014r. Sąd Rejonowy w Wyszkowie VII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w P. w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Maria Dąbek-Djakon Protokolant: st. sek. sąd. C. G. po rozpoznaniu w dniu 16.09.2014r. w Pułtusku sprawy z powództwa M. K. przeciwko E. C. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. I. Orzeka, że obowiązek alimentacyjny M. K. wobec córki E. C. ustalony wyrokiem Sądu Rejo
Czytaj więcej»

V Ns 105/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wyszkowie

Data orzeczenia: 2014-07-11

Data publikacji: 2014-08-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt V Ns 105/13 POSTANOWIENIE Dnia 11 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy w Wyszkowie, V Zamiejscowy Wydział Cywilny w P. w składzie: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant Ewelina Borkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02 lipca 2014 roku w P. sprawy z wniosku W. D. (1) z udziałem B. D. , B. K. , J. K. , B. M. , o podział majątku wspólnego postanawia : I ustala, że w skład podlegającego podziałowi majątku wspólnego byłych małżonków W. D. (1) i B. D. wchodzi spółdzielcze wła
Czytaj więcej»

V C 356/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wyszkowie

Data orzeczenia: 2014-11-17

Data publikacji: 2014-12-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt V C 356/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Wyszkowie V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w P. w składzie: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant st. sekr. sąd. Danuta Lange po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2014 roku w Pułtusku na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A. w W. przeciwko A. K. o zapłatę orzeka: 1 powództwo oddala; 2 oddala wniosek pozwanej o zasądzenie od powoda kosztów procesu. Sygnat
Czytaj więcej»

V C 555/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wyszkowie

Data orzeczenia: 2014-08-27

Data publikacji: 2014-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt V C 555/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 sierpnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Wyszkowie, V Zamiejscowy Wydział Cywilny w P. w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant Ewelina Borkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2014 roku w P. sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w Z. przeciwko Szpitalowi (...) sp. z o.o. w P. , Powiatowi (...) o zapłatę orzeka: 1 umarza postępowanie w części dotyczącej żądania zasądzenia od pozw
Czytaj więcej»

V C 551/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wyszkowie

Data orzeczenia: 2014-07-30

Data publikacji: 2014-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt V C 551/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy w Wyszkowie, V Zamiejscowy Wydział Cywilny w P. w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant Ewelina Borkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2014 roku w P. sprawy z powództwa Gminy P. przeciwko Ł. B. o eksmisję 1 utrzymuje w mocy wyrok zaoczny z dnia 06 listopada 2013 roku w części, to jest co do punktu 1, z tym iż ustala, że opróżnienie lokalu prz
Czytaj więcej»

V Ns 43/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wyszkowie

Data orzeczenia: 2014-09-09

Data publikacji: 2014-10-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V Ns 43 / 13 POSTANOWIENIE Dnia 9 września 2014 roku Sąd Rejonowy w Wyszkowie – V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w P. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agata Tokarska Protokolant: Monika Kucińska po rozpoznaniu w dniu 9 września 2014 roku w Pułtusku na rozprawie sprawy z wniosku M. W. i J. W. z udziałem T. D. , A. G. (1) , A. G. (2) , J. G. , Z. G. , A. G. (3) , G. K. , J. L. , A. M. , E. P. , A. P. , B. P. , J. S. , I. T. , M. Z. (1) , S. Z. i T. Z. (1) o zasiedzeni
Czytaj więcej»

II K 99/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wyszkowie

Data orzeczenia: 2015-09-03

Data publikacji: 2016-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 99/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 września 2015r. Sąd Rejonowy w Wyszkowie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Królik Protokolant: Tobiasz Przybysz w obecności Prokuratora: przy udziale oskarżyciela posiłkowego M. M. po rozpoznaniu w dniu 03 września 2015r. sprawy D. M. s. H. i R. z d. P. , ur. (...) w W. oskarżonego o to, że w dniu 24 grudnia 2014r., w msc. B. przy ul. (...) , dokonał uszkodzenia ciała M. M. w ten sposób, iż trzymając
Czytaj więcej»

II K 112/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wyszkowie

Data orzeczenia: 2014-05-26

Data publikacji: 2015-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

1. Sygn. akt II K 112/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Wyszkowie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Brzostek Protokolant: st. sekr. sąd. Hanna Witkowska w obecności oskarżyciela publicznego Katarzyny Kozłowskiej - Szmitko po rozpoznaniu w dniu: 26 maja 2014 r. sprawy: 1 S. A. s. A. i T. zd. T. urodz. (...) w T. w Estonii oskarżonego o to, że: I w dniach 13 - 14 czerwca 2013 roku w rejonie przejścia granicznego w O. w bez
Czytaj więcej»

II K 127/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wyszkowie

Data orzeczenia: 2014-05-26

Data publikacji: 2015-10-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

1.Sygn. akt II K 127/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Wyszkowie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Brzostek Protokolant: st. sekr. sąd. Hanna Witkowska w obecności Prokuratora Katarzyny Kozłowskiej – Szmitko po rozpoznaniu w dniu: 26 maja 2014 r. na rozprawie sprawy: J. Ż. s. M. i K. zd. W. urodz. (...) w J. oskarżonego o to, że: 1 w dniu 13.10.2013 roku w P. gm. Z. , dokonał kradzieży z włamaniem na szkodę G. D. oraz S.
Czytaj więcej»